ผลกระทบทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผลกระทบทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

           ปัจจุบัน เรียกได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นวิกฤติที่ทั่วโลกต่างเผชิญอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งผลกระทบต่อแวดวง การศึกษา ในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่าง ๆ ตลอดจน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ตามมาที่ทำให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราไปดูกันเลยว่า ผลกระทบทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลอย่างไรต่อการศึกษาไทยบ้าง

การศึกษาไทยในปัจจุบัน

           การศึกษาไทยในปัจจุบัน ขณะนี้เรียกได้ว่า ความหลากหลายทางการศึกษานั้น ได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สิ่งที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ทักษะทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ท สถานศึกษาทุกแห่งมีความต้องการใช้เท่า ๆ กัน ความรู้ความเข้าใจ ที่ทุกคนต้องเข้าไปให้ถึงโลกแห่งสังคมการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีเป็นจะทำให้เกิดคุณค่า และประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง แต่ในทางกลับกัน หากใช้อย่างผิดวิธี ก็อาจทำให้เกิดความสูญเสีย ก็เป็นได้ 

ผลกระทบทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

3 ผลกระทบทางการศึกษา

1. ความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียม

           จะเห็นได้ว่า ผลกระทบทางการศึกษาหลัก ๆ ที่เรารับรู้ได้อย่างชัดเจน จากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ คือ ความเหลื่อมล้ำ และโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ช่องว่างระหว่างโอกาสเข้าถึงการศึกษา และความพร้อมทาง ด้านอุปกรณ์ รองรับการเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนรัฐที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ ฯ สามารถเข้าถึง การเรียนการสอน ผ่านทางระบบออนไลน์ หรืออีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ในขณะที่มีนักเรียนไทยอีกหลายล้านคน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนขยายโอกาส ที่ผู้ปกครองของพวกเขายากจน กลับที่ไม่มีเงินที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค เพื่อเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลากกิจการต่างเลิกกิจการ และลดตำแหน่งงาน อาจทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มนี้ ต้องถูกเลิกจ้าง หรือไม่มีงานประจำที่มั่นคงนี้ ก็จะยิ่งสร้างความลำบากต่อสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขายิ่งขึ้น ยิ่งการแพร่ระบาดครั้งนี้ ใช้เวลานานมากเท่าไร ก็จะยิ่งสร้างช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ให้ขยายกว้างยิ่งขึ้นเท่านั้น

2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

           ก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะสร้าง การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา อย่างถาวร เราอาจไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเช่นปกติได้อย่างที่หวัง เช่น เมื่อครูไม่สามารถดำเนินการสอนด้วยตนเอง ในห้องเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาจึงต้องพิจารณาช่องทางการเรียนรู้อื่น ๆ ทดแทน แต่น่าเสียดายที่ ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน หรืออีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ของเรายังไม่เพียงพอ มีครูเพียงไม่กี่ท่าน ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน อีกทั้งนักเรียนจำนวนมาก ยังขาดแคลนอุปกรณ์ การเรียนผ่านระบบเทคโนโลยี ที่จำเป็นโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ชนบท แม้ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ กำลังพิจารณาหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะมอบแท็บเล็ตให้กับครู และนักเรียนที่มีความจำ แต่นั้นก็อาจไม่พอ เพราะการมอบแท็บเล็ต ก็อาจไม่ช่วยให้ การสอนมีประสิทธิภาพ เท่าที่หวังไว้

           เพราะหากครูไม่ได้รับการอบรม หรือไม่มีประสบการณ์ในชั้นเรียนออนไลน์มาก่อน การสื่อสารให้นักเรียนในรุ่นปัจจุบันได้รับรู้ก็อาจเป็นไปได้ยาก หรือไม่เข้าใจว่าเมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์จะรู้สึกอย่างไร ขาดเทคนิคในการติดตามการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งยังยึดถือรูปแบบการเรียนแบบท่องจำ อุปกรณ์แท็บเล็ตอาจจะทำหน้าที่ได้เพียงทดแทนกระดานดำ หากครูยังเน้นการสอนโดยการบรรยายนาน ๆ และไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียน นักเรียนก็จะขาดโอกาสฝึกฝนปฎิบัติ หรือลงมือค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจจะขาดการเรียนรู้เทคโนโลยี จากตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตที่ตนเองมีโอกาสครอบครอง การเรียนรู้แบบนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเท่านั้น หากแต่ยังไม่ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ของนักเรียนอีกด้วย

3. ระบบส่งเสริม และสนับสนุนการสอนออนไลน์ ของครูยังไม่เพียงพอ

           อย่างที่เรารู้กันดีว่า ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรมนุษย์สำหรับสร้างอนาคตของชาติ แม้พวกท่านจะมีรายได้ที่ไม่มากนัก หากแต่ก็มีความมุ่งมั่น และอยากมีส่วนร่วมที่สำคัญ ที่ได้ช่วยสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังจะเห็นจากเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ครูไทยจำนวนไม่น้อยที่ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนตน เพื่อประเมินความพร้อมในการเรียนวิถีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามครูหลายท่านยังรู้สึกว่าพวกเขายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในด้านวิชาการ การปรับกระบวนการเรียนการสอน หลากครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศแบบเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจง หรือแจ้งนโยบายที่แน่ชัดจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนเองสังกัดก็อาจทำให้ครูเกิดความสับสน

           และไม่แน่ใจว่า จะเริ่มต้นวิธีการสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างไร จะมีวิธีการอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจ และตั้งใจเรียนได้เท่าที่ควร รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก เป็นต้น

ทิ้งท้าย

           และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ ผลกระทบทางการศึกษา ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการผลักดันการศึกษาให้ไปข้างหน้า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้